Prof. Dr. Muharrem Özen (Dekan)

Prof. Dr. Gülin GÜNGÖR

Prof.Dr.  Devrim GÜNGÖR

Prof. Dr. Süleyman BAŞTERZİ

Doç. Dr. Belkıs KONAN

Doç. Dr. Güneş OKUYUCU ERGÜN

Dr. Öğr. Üyesi Vehbi Umut ERKAN