STAJ HAREKETLİLİĞİ İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR
SORU: Erasmus Staj Hareketliliğine başvurmak istiyorum, ne yapmalıyım?
http://www.erasmus.ankara.edu.tr/ adresi “Duyurular” kısmında yapılacak “Erasmus Staj Hareketliliği İlanı”nı beklemeniz gerekir. İlan genellikle Mart ayı gibi çıkmakla birlikte bu tarih kesin değildir. İlan tarihi ile ilgili bilgi almak için Ankara Üniversitesi AB Eğitim Programları Koordinatörlüğüne ulaşabilirsiniz.
İlan çıktığında, ilanda belirtilen link üzerinden online başvurunuzu yapıp, istenilen belgeleri görüşme saatleri içerisinde Hukuk Fakültesi Erasmus Koordinatörlüğüne bırakmanız gerekmektedir.
SORU: Hangi belgeleri toplamalıyım?
İlgili ilanda yazılı olanlar esas olmakla birlikte genelde istenilen belgeler şunlardır:

  • Internet başvurusu tamamlandıktan sonra alınacak bir nüsha başvuru formu çıktısı
  • Staj yapılacak süreyi ve hangi konuda staj yapılacağını gösteren davet mektubu
  • Kısa özgeçmiş (tercihen Europass*)
  • Not Dökümü Belgesi
  • Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi

*https://europass.cedefop.europa.eu/tr/documents/curriculum-vitae
Konuyla ilgili olarak  http://www.erasmus.ankara.edu.tr/ adresi duyurular kısmındaki eski staj ilanlarını inceleyebilirsiniz.
SORU: Not ortalaması şartı var mı?
Evet, öğrencilerin kümülatif akademik not ortalamasının asgari 2.20/4 ya da 72/100 olması gerekmektedir.
SORU: Erasmus Staj Hareketliliğinde Hukuk Fakültesi için asgari yabancı dil puanı aranmakta mıdır?
Hukuk Fakültesi için asgari yabancı dil puanı 50 olmalıdır.
SORU: Davet mektubunu nasıl bulacağım?
Davet mektubunu staj hareketliliğinden faydalanmak isteyen öğrencinin kendisi bulmaktadır. İlan çıkmadan önce staj yapmak istediğiniz kurumlar ile iletişime geçip davet mektubunuzu önceden almanız, ilan çıkınca süresi içinde başvurunuzu tamamlayabilmeniz açısından faydalı olacaktır.
SORU: Davet mektubu nasıl olmalı?
Davet mektubu ilgili kurumun (örneğin AB üyesi devletlerdeki bir hukuk bürosunun) antetli kağıdına, adınızı, staj yapmak istediğiniz tarihleri ve hangi konuda staj yapmak istediğinizi belirten, imzalı bir belgedir.
Davet mektubunun taranmış PDF halinin çıktısı ile başvurunuzu yapabilirsiniz.
SORU: Sadece hukuku bürolarından mı davet mektubu alabilirim?
Hayır, hukuk bürosundan başka bir kurumdan da –eğitim/öğretim faaliyetleri dışında– hukukla ilgili bir konuda staj yapacağınızı belirten bir davet mektubu alabilirsiniz. Buna karşın bu mektupların kabul edilebilirliği ayrıca değerlendirilecektir.
SORU: Staj süresi nedir?
Hukuk Fakültesi lisans öğrencileri, bu hareketten sınav tarihleri dışındaki tarihler olması koşuluyla en az 2 en çok 3 ay yararlanabilir. 3 aydan uzun süreli (en fazla 12 ay) staj hareketliliğinden yararlanmak isteyenlerin, 4. sınıfta ilgili harekete başvurmaları koşuluyla mezun durumda olmaları gerekmektedir.
Azami hibe süresi 3 aydır. Yararlanıcıların Erasmus hareketlilik sürelerini hibesiz uzatmak istemeleri durumunda bu talepleri kabul edilir ve tüm Erasmus kurallarının uygulanması şartı ile öğrencinin hibesiz olarak kalmasına izin verilir.
SORU: Bu belgeleri ne zaman toplamam lazım?
Davet mektubunu almak bazen uzun sürebileceği için ilandan önce almanız faydalı olabilir.
SORU: Hangi dil sınavı belgeleri kabul ediliyor?
Ankara Üniversitesi’nin Erasmus başvuruları için yaptığı yabancı dil sınavı yanında Ankara Üniversitesi TÖMER ve Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından bireysel olarak gerçekleştirilen seviye belirleme sınavları (son 5 yıl) ve YDS’den (son 5 yıl) alınmış olan puanlar geçerli olacaktır. Bu sınavlara ek olarak, ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan alınmış olan puanlar kabul edilecektir. Uluslararası geçerliliği, ilgili akademik birim tarafından kabul edilen diğer sınavların sonuçları, yüzlük sisteme dönüştürülerek kabul edilecektir.
SORU: Daha önce Erasmus Programlarından faydalandım, staja başvurabilir miyim?
Evet, fakat daha önce yararlandığınız her Erasmus faaliyeti için 10’ar puan azaltma uygulanır.
SORU: Erasmus staj haraketliliği başvurum hangi kritere göre değerlendirilecek?
Erasmus staj hareketliliği, %50 Akademik Başarı Düzeyiniz (not ortalamanız) ve %50 Dil Puanınıza göre değerlendirilecektir.
Ayrıca;
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
Şehit ve Gazi çocuklarına +10 puan
Daha önce yararlananlardan (hibeli veya hibesiz) -10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılanlardan -10 puan
Kriterleri de göz önünde tutulmaktadır.
SORU: Sonuçları nereden öğrenebilirim?
Sonuçlar Ankara Üniversitesi AB Eğitim Programları Koordinatörlüğü tarafından  http://www.erasmus.ankara.edu.tr adresi duyurular kısmında ilan edilir.
Hukuk Fakültesi Erasmus Koordinatörlüğünün bu aşamada bir rolü yoktur.
SORU: Vize başvurusu, sigorta, hibelerin ödenmesi vb. konularda nereden yardım alabilirim?
Bu gibi konularda Ankara Üniversitesi AB Eğitim Programları Koordinatörlüğünden yardım alabilirsiniz.
SORU: Staj tarihlerimi sonradan değiştirebilir miyim?
Evet.
SORU: Erasmus Staj Hareketliliği hibe miktarı ne kadardır?
Ankara Üniversitesi AB Eğitim Programları Koordinatörlüğü internet sitesinde hibe miktarlarına ilişkin bilgiyi bulabilirsiniz.
Bilgi vermesi açısından ERASMUS+ Programı 2017-2018 Öğrenci Staj Hareketliliği 2. İlanı Staj Hibelerini şu şekilde belirtmektedir:

  1. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık
600 (€)

  1. Grup Program Ülkeleri

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya
500 (€)

  1. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya
400 (€)