Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Yönetmeliği’nin 18. maddesi uyarınca, Fakülte Kurulu’nca alınan 16 Haziran 2010 tarihli ve 4/4 sayılı kararla, “2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere, 2. sınıfta okutulan İdare Hukuku dersi için, 1.sınıfta okutulan Anayasa Hukuku dersinin, 3. sınıfta okutulan İdari Yargılama Hukuku dersi için 2.sınıfta okutulan İdare Hukuku dersinin; 2. sınıfta okutulan Borçlar Hukuku Genel Hükümler dersi için, 1. sınıfta okutulan Medenî Hukuk dersinin ön koşul niteliğinde sayılması” öngörülmüş olup; belirlenen ön koşullar, 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında Fakültemiz öğrencisi olmaya hak kazanarak I. Sınıfa ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerin II. Sınıfa geçişleriyle birlikte uygulama alanı bulmaya başlayacaktır.
2010-2011 Eğitim-Öğretim yılından önceki dönemlerde kayıt yaptırmış öğrenciler ise adı geçen bağlantılı dersleri herhangi bir ön koşul aranmaksızın almaya devam edecektir.