ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR
SORU: Erasmus Öğrenim Hareketliliğine başvurmak istiyorum, ne yapmalıyım?
http://www.erasmus.ankara.edu.tr/ adresi “Duyurular” kısmında yapılacak “Erasmus Dil Sınavı” duyurusunu takip etmeniz gerekir. Eğer başka bir geçerli dil sertifikası sunmayacaksanız bu dil sınavına girmeniz gerekir.
Daha sonra http://www.erasmus.ankara.edu.tr/ adresi “Duyurular” kısmında yapılacak “Öğrenim Hareketliliği İlanı”nı beklemeniz gerekir. İlan genellikle yılda 1 defa Şubat ayı gibi çıkmakla birlikte bu tarih kesin değildir. İlan tarihi ile ilgili bilgi almak için Ankara Üniversitesi AB Eğitim Programları Koordinatörlüğüne ulaşabilirsiniz.
İlan çıktığında, ilanda belirtilen link üzerinden ankara.edu.tr bağlantılı mail adresiniz ile online başvurunuzu yapıp, istenilen belgeleri görüşme saatleri içerisinde Hukuk Fakültesi Erasmus Koordinatörlüğü’ne bırakmanız gerekmektedir.
SORU: Hangi evrakları toplamalıyım?
İlgili ilanda yazılı olanlar esas olmakla birlikte genelde istenilen belgeler şunlardır:

  • Internet başvurusu tamamlandıktan sonra alınacak başvuru formu çıktısı
  • Kısa özgeçmiş (tercihen Europass*)
  • Not Dökümü Belgesi
  • Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi

https://europass.cedefop.europa.eu/tr/documents/curriculum-vitae
Konuyla ilgili olarak  http://www.erasmus.ankara.edu.tr/ adresi duyurular kısmındaki eski öğrenim hareketliliği ilanlarını inceleyebilirsiniz.
SORU: Erasmus Öğrenim Hareketliliğinde hangi yabancı diller kabul edilmektedir?
İngilizce, Almanca, İtalyanca, Fransızca ve İspanyolca dilleri kabul edilmektedir.
SORU: Erasmus Öğrenim Hareketliliğinde Hukuk Fakültesi için asgari yabancı dil puanı aranmakta mıdır?
Hukuk Fakültesi için asgari yabancı dil puanı 50 olmalıdır.”
SORU: Başvurumda farklı yabancı diller ile kabul eden üniversitelere yer verebilir miyim?
Hayır. Başvuru aşamasında en fazla 5 anlaşmalı üniversite tercih edilebilmektedir. Bunların hepsinin aynı yabancı dil ile öğrenci kabul eden üniversiteler olması gerekmektedir.
SORU: Hangi dil sınavı belgeleri kabul ediliyor?
Ankara Üniversitesi’nin Erasmus başvuruları için yaptığı yabancı dil sınavı yanında Ankara Üniversitesi TÖMER ve Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından bireysel olarak gerçekleştirilen seviye belirleme sınavları (son 5 yıl) ve YDS’den (son 5 yıl) alınmış olan puanlar geçerli olacaktır. Bu sınavlara ek olarak, ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan alınmış olan puanlar kabul edilecektir. Uluslararası geçerliliği, ilgili akademik birim tarafından kabul edilen diğer sınavların sonuçları, yüzlük sisteme dönüştürülerek kabul edilecektir.
SORU: Daha önce Erasmus Programlarından faydalandım, tekrar başvurabilir miyim?
Evet, fakat daha önce yararlandığınız program staj hareketliliği ise, toplamda yararlanacağınız hareketliliğin süresi 12 ayı geçemez. Bunun dışında aynı türdeki her Erasmus faaliyeti için 10’ar puan azaltma uygulanır.
SORU: Erasmus öğrenim haraketliliği başvurum hangi kritere göre değerlendirilecek?
Erasmus öğrenim hareketliliği, %50 Akademik Başarı Düzeyiniz (not ortalamanız) ve %50 Dil Puanınıza göre değerlendirilecektir.
Ayrıca;
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
Şehit ve Gazi çocuklarına +10 puan
Daha önce yararlananlardan (hibeli veya hibesiz) -10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılanlardan -10 puan
Kriterleri de göz önünde tutulmaktadır.
SORU: Sonuçları nereden öğrenebilirim?
Sonuçlar Ankara Üniversitesi AB Eğitim Programları Koordinatörlüğü tarafından  http://www.erasmus.ankara.edu.tr adresi duyurular kısmında ilan edilir.
Hukuk Fakültesi Erasmus Koordinatörlüğünün bu aşamada bir rolü yoktur.
SORU: Erasmus Öğrenim Hareketliliği faaliyeti okulumun uzamasına sebep olur mu?
Okulunuzun uzaması yüksek ihtimaldir. Bununla birlikte, öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlandığınız yıla bağlı olarak faaliyetten önce ve sonra yapacağınız bir planlama ile uzamasını engellemeniz mümkündür.
SORU: Gittiğim üniversiteden aldığım dersler fakültemizde sayılır mı?
Gidilen üniversiteden elde edilen transkript, akademik tanımaya tabi olur. Bu kapsamda ders içerikleri karşılaştırılmak suretiyle zorunlu ya da seçmeli derslere karşılık gelecek şekilde her ders mutlaka sayılır.
SORU: Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) nedir?
Öğrenim Anlaşması, yerleşilen üniversiteye gitmeden önceki süreçte, öğrencinin karşı üniversitede alması muhtemel derslere ve bunların akademik tanımadaki karşılıklarına yer verilen belgedir. Dönem içerisinde belge içeriğinde değişiklik yapılması mümkündür.
SORU: Vize başvurusu, sigorta, hibelerin ödenmesi vb. konularda nereden yardım alabilirim?
Bu hususlarda Ankara Üniversitesi AB Eğitim Programları Koordinatörlüğünden bilgi alabilirsiniz.
SORU: Erasmus Öğrenim Hareketliliği hibe miktarı nedir?
Ankara Üniversitesi AB Eğitim Programları Koordinatörlüğü internet sitesinde yer aldığı şekliyle;

  1. Grup Program Ülkeleri (Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık) – 500 €.
  2. Grup Program Ülkeleri (Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya) – 400 €.
  3. Grup Program Ülkeleri (Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya) – 300 €.

SORU: Gidilen ülkedeki barınma, beslenme vb. konularında kimden destek alabilirim?
Ankara Üniversitesinin ve Hukuk Fakültesinin barınma vb. konularda bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu husus öğrencinin sorumluluğundadır. Yerleşen öğrenci gideceği üniversitenin bu konuda sunacağı fırsatları, başvuru tarihi ve koşullarını kendisi takip eder.
SORU: Erasmus Öğrenim Hareketliliği kapsamında bir üniversiteye yerleştirildikten sonra vazgeçebilir miyim?
Evet. Fakat bu durumda bir sonraki başvuruda -10 puan yaptırımına tabi olursunuz. Ayrıca hareketliliği yarıda bırakmanız halinde hibe imkânından faydalanamazsınız veya aldığınız hibeyi iade etmeniz gerekir.