Dursun DEMİR                  Öğr. İşleri Sorumlusu             595 50 00 / 2193
Selma ONAR                     Memur                                   595 50 00 / 2300
Hatice UYANIK                  Memur                                   595 50 00 / 2308
Eyüp KÜLPINAR               Bilgisayar İşletmeni               595 50 00 / 2307
Yaşar TAN                         Hizmetli                                  595 50 00 / 2309

Öğrenci İşleri Arşivi
Nusret VURAL                      Memur
Osman YAVUZ                     Teknisyen