Fakülte Öğrenci Temsilciliği ve Sınıf Temsilciliği adaylığı için  başvuru tarihi 19 Ekim 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar uzatılmıştır.

Yapılacak olan seçimlerde Fakülte Öğrenci Temsilcisi veya Sınıf Temsilcisi adayı olmak isteyen öğrencilerin, 19 Ekim 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar, Ankara Üniversitesi Öğrenci Konseyi Öğrenci Temsilciliği Seçim Yönergesi’nin 7. maddesinde belirtilen şekilde, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı’na bizzat başvurmaları gerekmektedir. Adayların başvurularında aşağıda yer alan belgeleri sunmaları gerekmektedir:

  • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı’na hitaben yazılmış, aday olmak istendiğini belirten dilekçe (Sınıf Temsilcisi adaylarının dilekçelerinde hangi sınıf için sınıf temsilcisi adayı olmak istediklerini belirtmesi gerekmektedir. Sınıf Temsilcisi adayları sadece ait oldukları sınıfın temsilciliğine aday olabilecek, ait olmadıkları sınıflar için aday olamayacaklardır.),
  • Seçimin yapılacağı eğitim-öğretim yılına ait öğrenci belgesi,
  • 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf,
  • Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç işlemediğine ilişkin belge,
  • Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmadığına ilişkin beyanname,

Öğrencilerin yapmış oldukları adaylık başvuruları Ankara Üniversitesi Öğrenci Konseyi Öğrenci Temsilciliği Seçim Yönergesi’nin 8. maddesi uyarınca seçim kurulu tarafından değerlendirilecek ve adaylığı kabul edilenler www.law.ankara.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Adaylık için istenilen belgelerde eksiklik olması veya Ankara Üniversitesi Öğrenci Konseyi Öğrenci Temsilciliği Seçim Yönergesi madde 8’de yer alan adaylık için aranan koşulları taşınmadığının tespiti hallerinde, adaylık başvuruları reddedilecektir.