ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

“HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK TEMEL EĞİTİM PROGRAMI-VIII”

       Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Temel Eğitim Programı”nın sekizincisi düzenlenecektir. Eğitim süresi 84 (Seksen Dört) saattir. Programımız 68 (altmış sekiz) saatlik teori ve 16 (on altı) saatlik uygulama derslerinden oluşmaktadır. Eğitim veren kuruluşun izni ve mazereti dışında, derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilecektir. 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu uyarınca, hukuk fakültesi mezunu ve mesleğinde en az beş yıllık kıdem sahibi hukukçular, arabuluculuk sertifika programına katılabilirler. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

       “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Temel Eğitim Programı-VIII”na katılmak isteyenlerin 13 KASIM 2018 tarihine kadar “Kesin Kayıt” için, gerekli olan belgeleri hazırlayarak Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Sekreterliği, A Blok Dekanlık Katı Cebeci/Ankara adresine teslim etmesi veya tarayarak e-mail yoluyla ankarahukukarabuluculuk@gmail.com adresine göndermesi gerekmektedir.

       Program kapsamında her bir grup kontenjanı 30 kişi ile sınırlıdır. Gruplara başvuru sırasına göre kayıt alınacak ve gelen talebe göre yeni gruplar açılacaktır. Yeterli katılımcı sayısına ulaşılmaması durumunda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinin programı iptal etme hakkı saklıdır.

 

EĞİTİM PROGRAMININ TARİHLERİ VE EĞİTİM YERİ:

  • Program; 13.11.2018 – 23.11.2018 tarihleri arasında toplam 10 Gün sürecektir.        (18 Kasım 2018 pazar günü ders yapılmayacaktır).
  • Dersler Hafta içi: 13:00-19:45; Cumartesi: 08:30-19:30 saatleri arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi A-Blok’ta yapılacaktır.

 

EĞİTİM PROGRAMI KAYIT TARİHLERİ:

  • Kesin Kayıt: Başlangıç: 26.10.2018 / Bitiş: 13.11.2018

 

EĞİTİM PROGRAMI KATILIM ÜCRETİ:

  • Eğitim Katılım Ücreti: 2.000,00 TL (KDV dâhil)
  • Fatura talep edecek katılımcıların fatura bilgilerini başvuru esnasında belirtmeleri gerekmektedir.
  • Eğitim Katılım Ücreti, katılımcının Adı/Soyadı, TC Kimlik Numarası veArabuluculuk Temel Eğitim Programı Ücreti” şeklindeki açıklamayla birlikte Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü T.C. Ziraat Bankası Kamu Girişimci Şubesi/Ankara nezdindeki (TR650001002533070640845005) sayılı hesaba yatırılacaktır.

 

EĞİTİM PROGRAMINA KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER:

  • Kesin Kayıt Formu (Aşağıda linki verilmiştir)
  • Eğitim Programı Katılım Ücretinin Yatırıldığını Gösteren Banka Dekontu
  • 5 Yıllık Mesleki Kıdemi Olduğunu Gösteren Belge
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

EĞİTİM KAPSAMINDA KATILIMCIYA AŞAĞIDA YER ALAN DERSLER VERİLECEKTİR:

Çalışma Teorisi 7 Saat
Arabuluculuk Nedir? 4 Saat
Arabuluculuk Sürecinin Temel ilkeleri 4 Saat
Arabulucu Kimdir? 8 Saat
Arabuluculuğun Aşamalarının Gözden Geçirilmesi 2 Saat
Arabuluculuğun Aşamaları: Hazırlık Aşaması (1) 6 Saat
Arabuluculuğun Aşamaları: Başlangıç Aşaması (2) 8 Saat
Arabuluculuğun Aşamaları: İnceleme Aşaması (3) 8 Saat
Arabuluculuğun Aşamaları: Müzakere Aşaması (4) 8 Saat
Arabuluculuğun Aşamaları: Sonuç/ Anlaşma Aşaması (5) 4 Saat
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Farklılık ve Arabuluculuk 1 Saat
Uygulama Eğitimi 16 Saat
Arabuluculuk Mevzuatı 4 Saat
Arabuluculukta Etik 4 Saat

 

 

EĞİTİM PROGRAMI HAKKINDA İLETİŞİM İÇİN:

Dr. Öğr. Üyesi Vehbi Umut ERKAN – Ar. Gör. Bahadır DEMİR

Tel: 0 312 595 51 87 / 0553 665 15 01

E-posta: ankarahukukarabuluculuk@gmail.com

 

Kesin Kayıt Formu İçin Tıklayınız