ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

ŞUBAT 2018 DÖNEMİ

İŞ HUKUKU UYUŞMAZLIKLARINDA

ARABULUCULUK UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI

KESİN KAYIT İLANI

 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde gerçekleştirilecek “İş Hukuku Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi Programına” ilişkin oluşturulacak eğitim dönemleri, katılımcıların kesin kayıt ücretlerini yatırıp tarafımıza gönderdikleri tarih sırasına göre belirlenecektir. Bu nedenle ilk sıradaki eğitim döneminin kontenjanının dolması durumunda, kayıtlar bir sonraki döneme aktarılacaktır. Kontenjanı dolan eğitim dönemi, http://www.law.ankara.edu.tr/ adresinde “Seçkiler” Bölümünde ilan olunacaktır. Yeterli katılımcı sayısına ulaşılmaması durumunda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin programı iptal etme hakkı saklıdır.

Sertifika Programının toplam süresi 24 (yirmi dört) saattir. Programımız 8 (sekiz) saatlik teori ve 16 (on altı) saatlik uygulama derslerinden oluşmaktadır. Derslerin süresi 50 (elli) dakikadır. Dersler 09.00-17.50 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Eğitimler en fazla 24 (yirmi dört) kişiden oluşan gruplar halinde gerçekleştirilecektir.  Dersler, 09.00 – 17.50 saatleri arasında yapılacaktır. Program, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Cebeci Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecektir.

AÇILACAK OLAN DÖNEMLER ve TARİHLERİ:

 1. DÖNEM: 23 – 24 – 25 Şubat 2018 (Kontenjan 48 kişiyle sınırlıdır)

 

 EĞİTİMCİ KADROMUZ:

 1. Prof. Dr. Süleyman BAŞTERZİ (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanı)
 2. Prof. Dr. Levent AKIN (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)
 3. Prof. Dr. Aydın BAŞBUĞ (Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
 4. Doç. Dr. Gaye BAYCIK (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)
 5. Dr. Orhan Ersun CİVAN (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Elemanı)
 6. Bektaş KAR (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi)
 7. Cihan ORHAN (Avukat-Arabulucu)
 8. Gülçin KIRATLI (Avukat-Arabulucu)
 9. Kemal ERGÜN (Avukat-Arabulucu)
 10. Nurdane KARA (Avukat-Arabulucu)
 11. Özlem BORA (Avukat-Arabulucu)
 12. Sabri HAFİF (Avukat-Arabulucu)
 13. Selda KUTLAY (Avukat-Arabulucu)
 14. Şenol BARAN (Avukat-Arabulucu)
 15. Uğur ÇAĞLAR (Avukat-Arabulucu)
 16. Yakup ERİKEL (Avukat-Arabulucu)
 17. Nejdet GÖĞÜSDERE (Avukat-Arabulucu)
 18. Haldun Ferhan TUNCEL (Avukat-Arabulucu)
 19. Nesrin ACAR (Avukat-Arabulucu)
 20. Nurhan ÜNAL (Avukat-Arabulucu)
 • Sertifika Programı Kesin Kayıt Başlangıç – Bitiş Tarihi: 12 Şubat 2018 – 22 Şubat 2018
 • Sertifika Programı Katılım Ücreti: 850 TL (KDV dâhil)
 • Sertifika Programı Katılım Ücreti kesin kayıt sırasında, katılımcının Adı/Soyadı, TC Kimlik Numarası veAnkara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş Hukuku Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi Programı Ücreti” şeklindeki açıklamayla birlikte Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Şubesi nezdindeki (TR650001002533070640845005) sayılı hesaba yatırılacaktır. Açıklama kısmında kısaltma kullanılabilir.
 • Sertifika Programına Kesin Kayıt İçin Gerekli Olan Belgeler:
  1. Kesin Kayıt Formu
  2. Sertifika Programı Katılım Ücretinin Yatırıldığına İlişkin Banka Dekontu
  3. Arabulucu Olunduğunu Gösterir Belge (Arabuluculuk Belgesi veya Kimlik Kartı Fotokopisi veya Arabulucu Sicil Numarasını Gösterir İnternet Çıktısı)
  4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Gerekli olan belgelerin, kayıt süresi içerisinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Sekreterliği, A Blok Dekanlık Katı Cebeci/Ankara adresine teslim edilmesi veya ankarahukukarabuluculuk@gmail.com adresine taranarak gönderilmesi gerekmektedir. Belgeler tarafımıza ulaştıktan sonra katılımcılara bilgilendirme yapılacaktır. Belgelerinde eksiklik bulunanlara Sertifika verilmeyecektir. Katılımcılar belgelerinde yer alan bilgilerin eksik olmasından ve doğruluğundan sorumludur.

Program ve kesin kayıt hakkında ayrıntılı bilgi aşağıdaki linkte yer almaktadır.

Tel: 0 312 595 51 87

E-posta: ankarahukukarabuluculuk@gmail.com

Programı Hakkında Bilgi ve Programın İçeriği İçin Tıklayınız

Kesin Kayıt Formu İçin Tıklayınız