ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

“HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK YENİLEME EĞİTİMİ”

                Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Yenileme Eğitimi” düzenlenecektir. Yenileme Eğitimi Programının süresi 8 (sekiz) saattir. Program, teorik ve uygulama derslerinden oluşmaktadır.

Bilindiği üzere, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin, arabuluculuk eğitimini düzenleyen 26. maddesinin 5. fıkrasında “Arabuluculara, arabuluculuk eğitim izni verilen kuruluşlarca teorik ve uygulamalı, toplam sekiz saatten az olmamak üzere yılda en az bir defa yenileme eğitimi verilir. Arabulucular her yıl verilen bu sekiz saatlik eğitime katılmak zorundadırlar.” hükmü yer almaktadır. Yenileme eğitimi, her arabulucunun sicile kayıt olduğu yıldan sonraki devam eden, her yıl için alması gereken eğitimdir. Bu itibarla;

– 2013 yılında sicile kayıt yaptıran arabulucuların (Sicil Numarası 1-834) 01.01.2015- 31.12.2015 tarihleri arasında ve sonrasında devam eden her yıl,

– 2014 yılında sicile kayıt yaptıran arabulucuların (Sicil Numarası 835-1555) 01.01.2016- 31.12.2016 tarihleri arasında ve sonrasında devam eden her yıl,

– 2015 yılında sicile kayıt yaptıran arabulucuların (Sicil Numarası 1556-2147) 01.01.2017- 31.12.2017 tarihleri arasında ve sonrasında devam eden her yıl, yenileme eğitimi almaları ve bu eğitimi aldıklarına dair belgenin bir örneğini mevcut sicil dosyalarına konulmak üzere Arabuluculuk Daire Başkanlığı’na göndermeleri gerekmektedir. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara yenileme eğitimi belgesi verilecektir.

“Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Yenileme Eğitimi””ne katılmak isteyenlerin “Kesin Kayıt Formunu” doldurarak, kesin kayıt için gerekli olan belgelerle birlikte 15 Kasım 2017 tarihine kadar Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Sekreterliği, A Blok Dekanlık Katı Cebeci/Ankara adresine teslim edilmesi veya tarayarak e-mail yoluyla  ankarahukukarabuluculuk@gmail.com adresine “Yenileme Eğitimi” açıklamasıyla gönderilmesi gerekmektedir. Yenileme Eğitimi Programı 16 Kasım 2017- 17 Kasım 2017 (Perşembe Saat:17:00-20:00 ve Cuma Saat:16:30-21:30) tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Yenileme Eğitimi Programı ve kesin kayıt hakkında ayrıntılı bilgi aşağıdaki linkte yer almaktadır.

 • Yenileme Eğitimi Programının Tarihleri:
 • 16 Kasım-17 Kasım 2017 (Dersler Perşembe (Saat:17:00-20:00) ve Cuma (Saat:16:30-21:30) günleri yapılacaktır).
 • Yenileme Eğitimi Programı Kesin Kayıt Tarihleri:
 • Başlangıç: 30 Ekim 2017/ Bitiş: 15 Kasım 2017 mesai saatine kadar.
 • Yenileme Eğitimi Programı Katılım Ücreti:
 • 250 TL (KDV dahil) / Standart Katılım Ücreti – 150 TL (KDV dahil) Ankara Üniversitesi Personeli İçin
 • Yenileme Eğitimi Programı Katılım Ücreti, katılımcının Adı/Soyadı, TC Kimlik Numarası veAnkara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Yenileme Eğitimi Programı Ücreti” şeklindeki açıklamayla birlikte Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü T.C. Ziraat Bankası Kamu Girişimci Şubesi/Ankara nezdindeki (TR140001002532070640845003) sayılı hesaba yatırılacaktır.
 • Yenileme Eğitimi Programına Kesin Kayıt İçin Gerekli Olan Belgeler:
 • Kesin Kayıt Formu (Aşağıda linki verilmiştir)
 • Yenileme Eğitimi Programı Katılım Ücretinin Yatırıldığına İlişkin Banka Dekontu
 • Arabuluculuk Kimlik Belgesi Fotokopisi veya Arabulucu Olunduğunu Gösterir Belge Fotokopisi

Tel: 0 312 595 51 87

E-posta: ankarahukukarabuluculuk@gmail.com

Yenileme Eğitimi Programı Hakkında Bilgi ve Programın İçeriği İçin Tıklayınız

Kesin Kayıt Formu İçin Tıklayınız