ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

16-17-18 MART 2018 DÖNEMİ

İŞ HUKUKU UYUŞMAZLIKLARINDA

ARABULUCULUK UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI

KESİN KAYIT İLANI

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde gerçekleştirilecek “İş Hukuku Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi Programına” ilişkin oluşturulacak eğitim dönemleri, katılımcıların kesin kayıt ücretlerini yatırıp tarafımıza gönderdikleri tarih sırasına göre belirlenecektir. Bu nedenle ilk sıradaki eğitim döneminin kontenjanının dolması durumunda, kayıtlar bir sonraki döneme aktarılacaktır. Kontenjanı dolan eğitim dönemi, http://www.law.ankara.edu.tr/ adresinde ilan olunacaktır. Yeterli katılımcı sayısına ulaşılmaması durumunda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin programı iptal etme hakkı saklıdır.

Eğitim programının toplam süresi 24 (yirmi dört) saattir. Programımız 8 (sekiz) saatlik teori ve 16 (on altı) saatlik uygulama derslerinden oluşmaktadır. Derslerin süresi 50 (elli) dakikadır. Dersler; 09:00 – 17:50 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Eğitimlerin verileceği her grubun kontenjanı en fazla 24 (yirmi dört) kişidirProgram, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde (Cebeci Yerleşkesi) gerçekleştirilecektir.

 

 • AÇILACAK OLAN GÜNCEL EĞİTİM DÖNEMİ:

 

 • 16 – 17 – 18 Mart 2018 (Kalan Kontenjan: 4 Kişi)

 

 • Sertifika Programına Kayıt Başlangıç – Bitiş Tarihi:06 Mart 2018 – 15 Mart 2018
 • Sertifika Programı Katılım Ücreti:

Standart Katılım Ücreti: 850,00 TL (KDV dâhil).

 • Sertifika Programı Katılım Ücreti, katılımcının Adı/Soyadı, T.C. Kimlik Numarası ve “İş Hukukunda Arabuluculuk Uzmanlık Eğitim Ücreti” şeklindeki açıklamayla birlikte Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Şubesi nezdindeki (TR 650001002533070640845005) sayılı hesaba yatırılacaktır. Açıklama kısmında kısaltma kullanılabilir.

 

 • EĞİTİMCİ KADROMUZ:
 1. Prof. Dr. Süleyman BAŞTERZİ (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanı)
 2. Prof. Dr. Levent AKIN (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)
 3. Prof. Dr. Aydın BAŞBUĞ (Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
 4. Doç. Dr. Gaye BAYCIK (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)
 5. Dr. Orhan Ersun CİVAN (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Elemanı)
 6. Bektaş KAR (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi)
 7. Cihan ORHAN (Avukat-Arabulucu)
 8. Gülçin KIRATLI (Avukat-Arabulucu)
 9. Haldun Ferhan TUNCEL (Avukat-Arabulucu)
 10. Kemal ERGÜN (Avukat-Arabulucu)
 11. Nejdet GÖĞÜSDERE (Avukat-Arabulucu)
 12. Nesrin ACAR (Avukat-Arabulucu)
 13. Nurdane KARA (Avukat-Arabulucu)
 14. Nurhan ÜNAL (Avukat-Arabulucu)
 15. Özlem BORA (Avukat-Arabulucu)
 16. Sabri HAFİF (Avukat-Arabulucu)
 17. Selda KUTLAY (Avukat-Arabulucu)
 18. Şenol BARAN (Avukat-Arabulucu)
 19. Uğur ÇAĞLAR (Avukat-Arabulucu)
 20. Yakup ERİKEL (Avukat-Arabulucu)

 

 • Sertifika Programına Kesin Kayıt İçin Gerekli Olan Belgeler:
  1. Kesin Kayıt Formu
  2. Sertifika Programı Katılım Ücretinin Yatırıldığına İlişkin “Banka Dekontu”
  3. Arabulucu Olunduğunu Gösterir Belge (Arabuluculuk Belgesi veya Kimlik Kartı Fotokopisi veya Arabulucu Sicil Numarasını Gösterir İnternet Çıktısı)
  4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Gerekli olan belgelerin, kayıt süresi içerisinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Sekreterliğine, elden teslim edilmesi veya ankarahukukarabuluculuk@gmail.com adresine taratılarak gönderilmesi gerekmektedir. Belgeler tarafımıza ulaştıktan sonra kontrol edilerek, katılımcılara teyit maili gönderilecektir. Katılımcılar belgelerinde yer alan bilgilerin eksik olmasından ve doğruluğundan sorumludur.

Program ve kesin kayıt hakkında ayrıntılı bilgi aşağıdaki linkte yer almaktadır.

Tel: 0312 595 51 87 / 0553 665 15 01

E-posta: ankarahukukarabuluculuk@gmail.com

Programı Hakkında Bilgi ve Programın İçeriği İçin Tıklayınız

Kesin Kayıt Formu İçin Tıklayınız