17 – 26 Haziran 2019 Kontenjanı Dolmuştur

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

“HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK TEMEL EĞİTİM PROGRAMI”

(08-17 Temmuz 2019)

 “ÖN KAYIT İLANI

(KONTENJANIMIZ 30 KİŞİ İLE SINIRLIDIR)

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde, 08-17 Temmuz 2019 tarihinde “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Temel Eğitim Programı” düzenlenecektir. Eğitim süresi 84 (Seksen Dört) saattir. Programımız 68 (altmış sekiz) saatlik teori ve 16 (on altı) saatlik uygulama derslerinden oluşmaktadır. Eğitim veren kuruluşun izni ve mazereti dışında, derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilecektir. 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu uyarınca, hukuk fakültesi mezunu ve mesleğinde en az beş yıllık kıdem sahibi hukukçular, arabuluculuk sertifika programına katılabilirler. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

“Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Temel Eğitim Programları”na katılmak isteyenlerin aşağıda yer alan “ÖN KAYIT FORMUNU” doldurarak, E-Mail yoluyla ankarahukukarabuluculuk@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir.

EĞİTİM PROGRAMLARININ TARİHLERİ VE EĞİTİM YERİ:

 • Program; 08-17 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
 • Dersler Hafta içi: 12:00-18:45; Hafta sonu: 09:00-18:15 arasında gerçekleştirilecektir. (Toplam 84 Ders Saati).
 • Program toplam 10 Gün sürecek olup, dersler Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi A-Blok’ta yapılacaktır.

EĞİTİM PROGRAMI KAYIT TARİHLERİ:

 • Kesin Kayıt: 01 TEMMUZ 2019

EĞİTİM PROGRAMI KATILIM ÜCRETİ:

 • Eğitim Katılım Ücreti: 1.500,00 TL (KDV dâhil)
 • Fatura talep edecek katılımcıların fatura bilgilerini kesin kayıtla birlikte belirtmeleri rica olunur.
 • Eğitim ücretlerinin yatırılacağı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’ne ait hesap numarası, 01 TEMMUZ 2019 tarihinde Ön Kayıt yaptıran katılımcılarımızın E-Mail adreslerine gönderilecektir. Ön Kayıt yaptıran katılımcılarımızdan sonra boş kontenjan kalması durumunda 02 TEMMUZ 2019 tarihinde ankarahukukarabuluculuk@gmail.com adresinde genel kayda çıkılacaktır.

EĞİTİM PROGRAMLARINA KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ OLACAK BELGELER:

 • Kesin Kayıt Formu (01 TEMMUZ 2019 itibariyle linki paylaşılacaktır)
 • Eğitim Programı Katılım Ücretinin Yatırıldığını Gösteren Banka Dekontu (IBAN, 01 TEMMUZ 2019 itibariyle paylaşılacaktır)
 • Hukuk Fakültesi Mezunu Olduğunu Gösterir Belge ile 5 Yıllık Mesleki Kıdemi Olduğunu Gösteren Bir Belge
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

EĞİTİM KAPSAMINDA YER ALAN DERSLER VE SAATLERİ:

Ø  Çalışma Teorisi 7 Saat
Ø  Arabuluculuk Nedir? 4 Saat
Ø  Arabuluculuk Sürecinin Temel ilkeleri 4 Saat
Ø  Arabulucu Kimdir? 8 Saat
Ø  Arabuluculuğun Aşamalarının Gözden Geçirilmesi 2 Saat
Ø  Arabuluculuğun Aşamaları: Hazırlık Aşaması (1) 6 Saat
Ø  Arabuluculuğun Aşamaları: Başlangıç Aşaması (2) 8 Saat
Ø  Arabuluculuğun Aşamaları: İnceleme Aşaması (3) 8 Saat
Ø  Arabuluculuğun Aşamaları: Müzakere Aşaması (4) 8 Saat
Ø  Arabuluculuğun Aşamaları: Sonuç/ Anlaşma Aşaması (5) 4 Saat
Ø  Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Farklılık ve Arabuluculuk 1 Saat
Ø  Uygulama Eğitimi 16 Saat
Ø  Arabuluculuk Mevzuatı 4 Saat
Ø  Arabuluculukta Etik 4 Saat

 

EĞİTİM PROGRAMLARI HAKKINDA İLETİŞİM İÇİN:

Dr. Öğr. Üyesi Vehbi Umut ERKAN – Ar. Gör. Bahadır DEMİR

Tel: 0 312 595 51 87

E-posta: ankarahukukarabuluculuk@gmail.com

 

ÖN KAYIT FORMU İçin Tıklayınız