Ankara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Ankara Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Ankara Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Ankara Üniversitesi Öğrenci Evleri Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

Ankara Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi