Kütüphane Müdürü

Fuat TÜRKER                       Uzman                                   595 50 00 / 2299

Şef

Mustafa KARACA                 Şef                                         595 50 00 / 2292

Teknik Hizmetler

Ayşe TOPÇU DEMİRCİ        Kütüphaneci                          595 50 00 / 2298

Süreli Yayınlar Salonu

Ferruh Ş. GÜLBAY              Bilgisayar İşletmeni               595 50 00 / 2296

Okuma Salonu

Ayhan AÇIKGÖZ                  Memur                                  595 50 00 / 2294

Araştırma Salonu

Sevinç GÖKKURT                Memur                                  595 50 00 / 2297

Okuyucu Hizmetleri

Ferhat Ö. ŞAHİNKAYA         Memur                                  595 50 00 / 2293

Mesut KARABULUT             Memur                                  595 50 00 / 2293

Kitap Deposu

Hasan EYCAN                      Hizmetli                                 595 50 00 / 2291