Kütüphane Müdürü
Öğr. Gör. Fuat TÜRKER  595 50 00 / 2299
Şef
Mustafa KARACA Şef 595 50 00 / 2292
Teknik Hizmetler
Yasin ŞEŞEN Kütüphaneci 595 50 00 / 2298
Süreli Yayınlar Salonu
Ferruh Ş. GÜLBAY Bilgisayar İşletmeni 595 50 00 / 2296
Okuma Salonu
Ayhan AÇIKGÖZ Bilgisayar İşletmeni 595 50 00 / 2294
Sevinç GÖKKURT Memur 595 50 00 / 2294
Araştırma Salonu
N. Ayça NAS Memur 595 50 00 / 2297
Okuyucu Hizmetleri
595 50 00 / 2293
Kitap Deposu
595 50 00 / 2291