Kütüphane Müdürü
Öğr. Gör. Fuat TÜRKER  595 50 00 / 2299

Şef
Mustafa KARACA Şef 595 50 00 / 2292

Teknik Hizmetler
Yasin ŞEŞEN Kütüphaneci 595 50 00 / 2298

Süreli Yayınlar Salonu
Ferruh Ş. GÜLBAY Bilgisayar İşletmeni 595 50 00 / 2296

Okuma Salonu
Ayhan AÇIKGÖZ Bilgisayar İşletmeni 595 50 00 / 2294

Araştırma Salonu
N. Ayça NAS Memur 595 50 00 / 2297

Okuyucu Hizmetleri
595 50 00 / 2293

Kitap Deposu
Sevinç GÖKKURT Memur 595 50 00 / 2291