Prof. Dr. Arzu OĞUZ  (Başkan)

Dr.Öğr. Üyesi Selin ÖZDEN MERHACI

Dr.Öğr. Üyesi Zehra ÖZKAN

Ar. Gör. Koray GÜVEN