Prof. Dr. Arzu OĞUZ  (Başkan)
Dr.Öğr. Üyesi Selin ÖZDEN MERHACI
Ar. Gör. Koray GÜVEN