Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Muharrem ÖZEN

Bölüm Sekreteri: Asiye KAYAER (2246)

Anabilim Dalları

Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı

Hukuk Tarihi Anabilim Dalı

İdare Hukuku Anabilim Dalı

Mali Hukuk Anabilim Dalı

Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı