Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Muharrem ÖZEN
Bölüm Sekreteri: Asiye KAYAER (2246)
Anabilim Dalları
Anayasa Hukuku Anabilim Dalı
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı
Hukuk Tarihi Anabilim Dalı
İdare Hukuku Anabilim Dalı
Mali Hukuk Anabilim Dalı
Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı