Personel İşleri Birimi

Öğrenci İşleri Birimi

Mali İşler Birimi

İdari İşler Birimi

Kütüphane

Ayniyat Birimi

Muhasebe Birimi

Sekreterya

Belge Yönetimi ve Arşiv İşleri Birimi

Birim Arşivi

Genel Evrak Birimi

Bilgi İşlem ve Teknik Destek Birimi