Öğrenci Dilekçeleri

Genel Dilekçe Örneği

Bilgi Edinme Başvuru Formu

Maddi Hata Dilekçesi

Geçici Mezuniyet Belgesi Dilekçe Örneği

Üç Ders İçin Başvuru Dilekçesi

Mazeret Sınavı Dilekçe Örneği

Hukuk Fakültesi Tanıtım Gezi Formu

Etkinlik Formu

 

Personel Dilekçeleri

Pasaport Talep Formu

Aile Durumu Bildirim Formu

Aile Yardımı Bildirimi Formu

Aile Durumu ve Aile Yardımı Dilekçe Örneği

Ankara Üniversitesi Taşıt Kartı Başvuru Formu

Güncellenmiş Ek Ders Yükü Formu (2018)

Promosyon Dilekçesi Örneği