Prof. Dr. Arzu OĞUZ  (Başkan)
Dr.Öğr. Üyesi Zehra ÖZKAN ÜNER