Prof. Dr. Hasan İşgüzar (Head of Department)

Prof. Dr. Vedat Buz

Prof. Dr. Hüseyin Altaş

Prof. Dr. Zarife Şenocak

Prof. Dr. Veysel Başpınar

Prof. Dr. Şebnem Akipek

Prof. Dr. Hasan Ayrancı

Prof. Dr. Mehmet Demir

Prof. Dr. Hasan Seçkin Ozanoğlu

Doç. Dr. Yıldız Abik

Doç. Dr. Ömer Arbek

Doç. Dr. Süleyman Yılmaz

Doç. Dr. Leyla Müjde Kurt

Yrd. Doç. Dr. Hülya İmamoğlu

Yrd. Doç. Dr. Şafak Parlak Börü

Yrd. Doç. Dr. Vehbi Umut Erkan

Dr. Pınar Çağlayan

Dr. Tuğçe Oral

Ar. Gör. Şeyma Kiriş

Ar. Gör. Selmani Okumuş

Ar. Gör. Zehra Betül KULP