Öğrenci Dilekçeleri

Genel Dilekçe Örneği

Bilgi Edinme Başvuru Formu

Maddi Hata Dilekçesi

Geçici Mezuniyet Belgesi Dilekçe Örneği

Üç Ders İçin Başvuru Dilekçesi

Mazeret Sınavı Dilekçe Örneği

 

Personel Dilekçeleri

Pasaport Talep Formu

Aile Durumu Bildirim Formu

Aile Yardımı Bildirimi Formu

Aile Durumu ve Aile Yardımı Dilekçe Örneği

Mal Bildirimi Formu

Personel İzin Dilekçesi

GÜNCELLENMİŞ Ek Ders Yükü Formu (2018)