Başvurular ekte sunulan formlar doldurularak yapılabilir. Forma uygun olarak yapılmayan veya eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik posta ile yapılacak başvurular ise aşağıdaki formların eksiksiz doldurularak

beb-hukuk@ankara.edu.tr

e-posta adresine gönderilmesi suretiyle yapılabilecektir. İstenilen her bir bilgi talebi için ayrı form doldurulması gerekmektedir. Eksik doldurulmuş formlar dikkate alınmayacaktır.

Posta ile yapılacak başvurular için:

 Adres :  Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi Edinme Birimi

Degol Caddesi 06100 Tandoğan – Ankara

 Faks ile yapılacak başvurular için:

Faks No: (0 312) 221 16 43 – Tel. No: (0 312) 222 85 32 – 212 60 40 / 2214

Talep edildiği taktirde Bilgi ve Belgeye Erişim Ücretinin Yatırılacağı Banka Hesabı:

Ziraat Bankası Tandoğan Şubesi

Ankara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı        70 38492-5002

FORM – GERÇEK KİŞİLER

FORM – TÜZEL  KİŞİLER