Borçlar Hukuku Özel Hükümler dersini (A şubesi – Prof. Dr. Zarife ŞENOCAK) alan öğrencilerin uzaktan eğitim sistemi üzerinden yürütülen dersleri perşembe günleri saat 14’te değil, saat 13’te başlayacaktır.