4-B Kıymetli Evrak Hukuku dersi perşembe günü saat 17:00’da yapılacaktır