ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

“İŞ HUKUKUNDA UZMAN ARABULUCULUK EĞİTİM PROGRAMI”

“ŞUBAT 2020 DÖNEMİ ÖN KAYIT İLANI”

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde “İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitim Programı” düzenlenecektir. Eğitim süresi 36 (Otuz altı) saattir. Programımız 18 (on sekiz) saatlik teori ve 18 (on sekiz) saatlik uygulama derslerinden oluşmaktadır. EĞİTİM PROGRAMINA SADECE ARABULUCULUK SİCİLİNE KAYITLI ARABULUCULAR BAŞVURABİLECEKTİR. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara, eğitim sonunda sertifika verilecektir.

“İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitim Programına” katılmak isteyenlerin aşağıda yer alan “Ön Kayıt Formunu” doldurarak ankarahukukarabuluculuk@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir. Eğitim programı 24 kişilik kontenjan ile sınırlıdır.

EĞİTİM YERİ VE SAATLERİ:

  • Eğitim en fazla 24 (yirmi dört) kişiden oluşan gruplar halinde, Hafta içi 11.00-19.00, Hafta sonu: 09.00- 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. (Toplam 36 saat) .
  • Program toplam 5 gün sürecek olup, dersler Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi A-Blok’ta yapılacaktır.

EĞİTİM PROGRAMI KATILIM ÜCRETİ:

  • Eğitim Katılım Ücreti: 1.500,00 TL (KDV dâhil).
  • Fatura talep edecek katılımcıların fatura bilgilerini kesin kayıtla birlikte belirtmeleri rica olunur.
  • Eğitim ücretlerinin yatırılacağı “Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’ne ait hesap numarası”, eğitim tarihinin belli olmasına müteakip Ön Kayıt yaptıran katılımcılarımızın E-Mail adreslerine gönderilecektir. Ön Kayıt yaptıran katılımcılarımızdan sonra boş kontenjan kalması durumunda http://www.law.ankara.edu.tr/ adresinde genel kayda çıkılacaktır.

 

EĞİTİM PROGRAMLARINA KESİN KAYIT SIRASINDA GEREKLİ OLACAK BELGELER:

  • Kesin Kayıt Formu (Kesin Kayıt sırasında, Ön Kayıt yaptıran katılımcılarımıza E-mail ile gönderilecektir.)
  • Eğitim Programı Katılım Ücretinin Yatırıldığını Gösteren Banka Dekontu (Kesin Kayıt sırasında, IBAN Ön Kayıt yaptıran katılımcılarımıza E-mail ile gönderilecektir.)
  • Arabulucu olunduğunu gösterir belge (Arabuluculuk Belgesi veya Arabulucu Kimlik Kartı Fotokopisi)
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

EĞİTİM KAPSAMINDA YER ALAN DERSLER VE SAATLERİ:

                Teorik Eğitim Konuları (18 Saat): İş Hukukunda Uzman Arabuluculuğa İlişkin teorik eğitim konuları, İş Kanunları Ve İlgili Kanunlar; Arabuluculuğa Elverişli Olan Uyuşmazlıklar; Arabuluculuğa Elverişli Olmayan Uyuşmazlıklar; İş Hukukundaki Emredici Hükümler ile Arabuluculuk İlişkisi; İş Hukukunda Dava Şartı Olarak Düzenlenen Arabuluculuk Süreci; İş Hukukunun Temel Kavramları; İş Sözleşmesi ve Türleri; İşçinin Borçları; İşverenin Borçları; İşçi Ücreti ve Ekleri; Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma; Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve Diğer İzin Ve Tatiller; İşçi Ve İşveren Alacaklarına Uygulanacak Faiz Çeşitleri; İşçi ve İşveren Alacaklarında Uygulanacak Kesintiler; İş Sözleşmesinin Sona Ermesi; İşe İade ve Sonuçları; İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Sonuçları; Sendikal Güvenceler ve Toplu İş Sözleşmesi konularından oluşmaktadır.

              Uygulama Eğitimi Konuları (18 saat): İş Hukukunda Uzman Arabuluculuğa İlişkin uygulama eğitimi konuları, Kıdem Tazminatı Alacağına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu; İhbar Tazminatı Alacağına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu; Kötü Niyet ve Ayrımcılık Tazminatı Alacağına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu; Fazla Mesai Uyuşmazlık Senaryosu; Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Alacağı Uyuşmazlık Senaryosu; Ulusal Bayram ve Genel Tatil Alacakları ile Hafta Tatili Alacağına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu; Yıllık Ücretli İzin Alacağı Uyuşmazlık Senaryosu; Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacaklara İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu; Rekabet Yasağına Aykırılık ve Sır Saklama Yükümlülüğüne İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu; Mobbing ve Buna Bağlı Tazminat Taleplerine İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu; İşe İade ve Sonuçlarına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu (Çalıştırılmayan Süre Ücreti, İşe Başlatmama Tazminatı Hesaplamaları ve Fark Alacaklar); Sendikal Tazminata İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu; İş Kazasından Kaynaklanan Maddi- Manevi Tazminat Taleplerine İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu; Deniz İş Kanunu, Basın İş Kanunu ve Türk Borçlar Kanununa Tabi Alacaklara İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu; Arabuluculuk Büroları ile İrtibat Kurulması; UYAP Arabulucu Portalının Kullanılması; Tarafların Arabuluculuk Toplantısına Daveti; Arabuluculuk Süreci ile İlgili Tutanakların ve Son Tutanağın Yazım Usul ve Tekniği konularından oluşmaktadır. Bu konular üzerinden gerçekleştirilecek uygulama eğitimi;  her arabulucunun en az iki defa arabulucu rolüyle uygulama yapması, bu esnada diğer arabulucuların uyuşmazlık senaryosunda taraf veya taraf vekili olarak rol alması ve arabuluculuk becerilerini geliştirmelerini sağlayacak uygulama gözetimi ile arabuluculuk bürolarıyla irtibat kurulması, UYAP Arabulucu Portalının kullanılması, taraflara arabuluculuk toplantısına davet yazısı gönderilmesi, arabuluculuk süreci ile ilgili tutanakların ve özellikle de son tutanağın yazımına ilişkin faaliyetleri içermektedir.

 

EĞİTİM PROGRAMLARI HAKKINDA İLETİŞİM İÇİN:

 

Dr. Öğr. Üyesi Vehbi Umut ERKAN – Ar. Gör. Bahadır DEMİR

 

Tel: 0 312 595 51 87 / 0553 665 15 01

 

E-posta: ankarahukukarabuluculuk@gmail.com

 

ÖN KAYIT FORMU İçin Tıklayınız