BANKA VE TİCARET HUKUKU ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ’NDEN

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen aşağıdaki programlara ilişkin güncel bilgilere, Enstitü’nün 2019-2020 yılına ilişkin öğretim kılavuzundan ulaşılabilmektedir. İlgililer Öğretim Kılavuzu’nu Enstitü’den temin edebilecekleri gibi, buraya tıklayarak da indirebilirler.
Yabancı Dilde Sertifika Programları:
-Hukuk İngilizcesine Giriş / Hazırlık Programı
Enstitü, bu 22 saatlik Giriş Programı’nı “Hukukçular İçin İngilizce I” Sertifika Programı’na ön hazırlık için ilk defa 2019-2020 öğretim yılında başlatmıştır.
Kaydolma Şartı: Orta (intermediate) ve üzeri İngilizce dil seviyesine sahip olanlar katılabilir.
-Hukukçular İçin İngilizce I Sertifika Programı
Enstitümüz, 1989-1990 öğretim yılından itibaren Hukuk fakültesi 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile mezunlarına yönelik olarak iki yarıyıl devam eden “Hukukçular İçin İngilizce Sertifika Programı”nı açmaktadır.
Seviye Tespit Sınavı: Seviye tespit sınavı “Hukuk İngilizcesine Giriş / Hazırlık” programından sonra yapılacak olup, “Hukukçular için İngilizce I Sertifika” Programı’na Enstitünün yapacağı “Seviye Tespit sınavı”nda başarılı olanlar katılabilir.
————————————————————————————————————————–
Lisansüstü Sertifika Programları:
Bu programlarda izlenen amaç, yüksek öğrenimlerini tamamlamış olanların, özellikle hukukçuların ilgili alanlardaki bilgilerini canlı tutmak, geliştirmek ve hukuktaki yenilikleri aktararak gelişmelerini sürdürmeleri ve uzmanlaşmalarını sağlamaktır.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 8 Eylül 1995 tarihli ve 4613 sayılı yazısı ile Lisansüstü 1 yıl süreli sertifika programlarını bitirenlerin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. maddesi A/9 hükmü ile, aynı maddenin 12/b hükmü kapsamında değerlendirilmesi uygun görülmüştür.
Lisans öğrenimini hukuk fakültelerinde yapmamış olanlar için bu programları takip etmek güçtür. Diğer fakültelerde lisans öğrenimi yapmış olanların bu durumu ve çalışma şartlarını gözönüne alarak müracaat etmelerini rica ederiz.
————————————————————————————————————————–
Meslek Eğitim Programları:
Hukuk fakültesi mezunlarının girecekleri meslek sınavlarına etkin bir şekilde hazırlanmaları amacıyla düzenlenecektir. Bu program kapsamında özellikle adli ve idari yargı hâkimlik sınavları ve diğer mesleki sınavlara yönelik bir eğitim verilecektir.