2018-2019 eğitim-öğretim yılı seçimlik derslerin final bilgi edinme sınav kağıtları, 08-09 Ağustos 2019 tarihleri arasında gösterilecektir.