4/A Sınıfı Ceza Muhakemesi Hukuku Bütünleme Sınavı’nda yer alan yanlış önermelerin numaraları aşağıda verilmiştir. Saygıyla duyurulur.

1,2,6,9,11,12,15,18

Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU