3/A sınıfı Ceza Hukuku Özel Hükümler dersi final sınavı çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır. Sınavda içinde not, yazı, şerh vs. bulunmamak kaydıyla mevzuat kullanılabilecektir. Öğrencilerin sınava kurşun kalem ve silgi ile gelmeleri gerekmektedir.