“Deniz Kirliliği Hukuku dersinde yoklama alınmaktadır. Derse devam etmeyen öğrenciler, devamsızlıktan başarısız sayılacaklardır.”
Doç. Dr. İsmail DEMİR