Deniz Kamu Hukuku Dersi, 8 Kasım 2018 Perşembe günü, bir önceki derste bilgilendirmesi gerçekleştirildiği üzere, yapılamayacaktır.

Doç. Dr. Cavid ABDULLAHZADE
Dr. Nasıh Sarp ERGÜVEN