ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

“HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK TEMEL EĞİTİM PROGRAMI”

Sayın Katılımcı,

Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından önümüzdeki günlerde arabuluculuk eğitimlerine yönelik değişikliklerin yapılması amacıyla seminer gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda, planlanan seminer yapılıncaya kadar Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından, tüm Türkiye’de arabuluculuk eğitimleri geçici süre ile durdurulmuştur.

Bu sebeple Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan Arabuluculuk Eğitimleri (Temel Eğitim ve İş Hukuku Uzmanlık Eğitimi) Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar ertelenmiştir.

Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından, bütün eğitim kurumlarının arabuluculuk eğitimlerine devam edilebileceğine ilişkin yapacağı duyuruya müteakip, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından gerçekleştirilecek Arabuluculuk eğitimlerin güncel tarihleri ön kayıt yaptıran katılımcılarımıza bildirilecektir. Ön kayıtlarımız devam etmektedir. Ön kayıt yaptıran katılımcılarımızın kayıt öncelikleri bulunacaktır. Güncel eğitim tarihlerinin oluşması ile birlikte eğitimler devam edecektir.

Saygılarımızla, iyi çalışmalar dileriz.

“ÖN KAYIT İLANI”

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde, “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Temel Eğitim Programı” düzenlenecektir. Eğitim süresi 84 (Seksen Dört) saattir. Programımız 68 (altmış sekiz) saatlik teori ve 16 (on altı) saatlik uygulama derslerinden oluşmaktadır. Eğitim veren kuruluşun izni ve mazereti dışında, derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilecektir. 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu uyarınca, hukuk fakültesi mezunu ve mesleğinde en az beş yıllık kıdem sahibi hukukçular, arabuluculuk sertifika programına katılabilirler. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

“Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Temel Eğitim Programları”na katılmak isteyenlerin aşağıda yer alan “ÖN KAYIT FORMUNU” doldurarak, E-Mail yoluyla ankarahukukarabuluculuk@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir.

EĞİTİM YERİ VE SAATLERİ:

  • Dersler Hafta içi: 11.00’de; Hafta sonu: 09:00’da başlayacaktır (Toplam 84 ders saati) .
  • Program toplam 10 Gün sürecek olup, dersler Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi A-Blok’ta yapılacaktır.

 

EĞİTİM PROGRAMI KATILIM ÜCRETİ:

  • Eğitim Katılım Ücreti: 1.500,00 TL (KDV dâhil)
  • Fatura talep edecek katılımcıların fatura bilgilerini kesin kayıtla birlikte belirtmeleri rica olunur.
  • Eğitim ücretlerinin yatırılacağı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’ne ait hesap numarası, Kesin kayıt sırasında Ön Kayıt yaptıran katılımcılarımızın E-Mail adreslerine gönderilecektir. Ön Kayıt yaptıran katılımcılarımızdan sonra boş kontenjan kalması durumunda http://www.law.ankara.edu.tr/ adresinde genel kayda çıkılacaktır.

 

EĞİTİM PROGRAMLARINA KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ OLACAK BELGELER:

  • Kesin Kayıt Formu (Kesin Kayıt sırasında, Ön Kayıt yaptıran katılımcılarımıza E-mail ile gönderilecektir.)
  • Eğitim Programı Katılım Ücretinin Yatırıldığını Gösteren Banka Dekontu (Kesin Kayıt sırasında, IBAN Ön Kayıt yaptıran katılımcılarımıza E-mail ile gönderilecektir.)
  • 5 Yıllık Mesleki Kıdemi Olduğunu Gösteren Bir Belge
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

EĞİTİM KAPSAMINDA YER ALAN DERSLER VE SAATLERİ:

Ø  Çalışma Teorisi 7 Saat
Ø  Arabuluculuk Nedir? 4 Saat
Ø  Arabuluculuk Sürecinin Temel ilkeleri 4 Saat
Ø  Arabulucu Kimdir? 8 Saat
Ø  Arabuluculuğun Aşamalarının Gözden Geçirilmesi 2 Saat
Ø  Arabuluculuğun Aşamaları: Hazırlık Aşaması (1) 6 Saat
Ø  Arabuluculuğun Aşamaları: Başlangıç Aşaması (2) 8 Saat
Ø  Arabuluculuğun Aşamaları: İnceleme Aşaması (3) 8 Saat
Ø  Arabuluculuğun Aşamaları: Müzakere Aşaması (4) 8 Saat
Ø  Arabuluculuğun Aşamaları: Sonuç/ Anlaşma Aşaması (5) 4 Saat
Ø  Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Farklılık ve Arabuluculuk 1 Saat
Ø  Uygulama Eğitimi 16 Saat
Ø  Arabuluculuk Mevzuatı 4 Saat
Ø  Arabuluculukta Etik 4 Saat

 

 

 

EĞİTİM PROGRAMLARI HAKKINDA İLETİŞİM İÇİN:

 

Dr. Öğr. Üyesi Vehbi Umut ERKAN – Ar. Gör. Bahadır DEMİR

 

Tel: 0 312 595 51 87

 

E-posta: ankarahukukarabuluculuk@gmail.com

 

ÖN KAYIT FORMU İçin Tıklayınız