Fakültemiz öğrenci temsilcisi seçimleri Rektörlüğün ilan ettiği takvim uyarınca yapılacaktır. (Seçim Takvimi için tıklayınız.) Fakültemizde Bölüm/Anabilim Dalı bulunmadığından Fakülte temsilcisi ve sınıf temsilcileri seçimleri yapılacaktır. Bu çerçevede takvim uyarınca 12 Ekim 2018 tarihine kadar temsilci adaylığı için başvurular alınacaktır. Ankara Üniversitesi Öğrenci Konseyi Öğrenci Temsilciliği Seçim Yönergesi’nin 7. Maddesinde belirtilen şekilde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcılığı’na bizzat başvurmaları gerekmektedir. Seçimlerin ilk turu 31 Ekim 2018’de yapılacak olup, yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci ve üçüncü turları 1 ve 2 Kasım 2018 tarihlerinde 10.00-16.00 saatleri arasında yapılacaktır.

Temsilci adayları tarafından başvuru esnasında teslim etmesi gereken belgeler şunlardır:

a) Aday olmak istediğini belirten dilekçe (Sınıf Temsilcisi adaylarının dilekçelerinde hangi sınıf için sınıf temsilcisi adayı olmak istediklerini belirtmesi gerekmektedir. Sınıf Temsilcisi adayları sadece ait oldukları sınıfın temsilciliğine aday olabilecek, ait olmadıkları sınıflar için aday olamayacaklardır.)
b) Seçimin yapılacağı eğitim-öğretim yılına ait öğrenci belgesi
c) Vesikalık fotoğraf (bir adet)
d) Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç işlemediğine ilişkin belge
e) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmadığına ilişkin beyanname.

Öğrencilerin yapmış oldukları adaylık başvuruları Ankara Üniversitesi Öğrenci Konseyi Öğrenci temsilciliği Seçim Yönergesi’nin 8. Maddesi uyarınca seçim kurulu tarafından değerlendirilecek ve adaylığı kabul edilenler 16 Ekim 2018 tarihinde ”www.law.ankara.edu.tr” adresinden ilan edilecektir. Adaylık için istenilen belgelerde eksiklik olması veya Ankara Üniversitesi Öğrenci Konseyi Öğrenci Temsilciliği Seçim Yönergesi madde 8’de yer alan adaylık için aranan koşulları taşınmadığının tespiti hallerinde, adaylık başvuruları reddedilecektir.