İnteraktif Kayıt sürecinde ders seçimi yapan ancak ders kaydı danışmanı tarafından reddedilenler ile ders kaydını danışmanına onaya göndermediği için ders kaydı tamamlanmayan öğrencilerimizin Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’nde ders kayıtlarını tamamlayabilmeleri amacıyla sistem 15-19 Ekim 2018 tarihleri arasında açılacaktır.