Milletlerarası Özel Hukuk dersi 11-12 Ekim 2018 tarihlerinde yapılamayacaktır. Söz konusu dersin telafisi için daha sonra duyuru yapılacaktır.