4/A Sınıfı Ceza Muhakemesi Hukuku Bütünleme Sınavı’nda yer alan yanlış önermelerin numaraları aşağıda verilmiştir. Saygıyla duyurulur.

3, 5, 7, 8, 12, 14, 17, 18

Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU