2/B Şubesi Ceza Hukuku Genel Hükümler bütünleme sınavı, anlatılan tüm konulardan konu sınırlaması olmaksızın çoktan seçmeli test şeklinde ve kanun açık olarak yapılacaktır. Sınava girecek öğrencilerin derste takip edilen ve önerilen kaynaklardan sınava hazırlanmaları, optik okuyucuya işaretleme yapabilmeleri için yanlarında kurşun kalem ve silgi bulundurmaları ve içinde herhangi bir yazı, not vs. bulunmayan kanun getirmeleri önemle duyurulur.

Prof. Dr. Muharrem ÖZEN