İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku dersi bütünleme sınavı, her iki şubede de yazılı (klasik) şekilde yapılacaktır.