4/A Sınıfı Ceza Muhakemesi Hukuku Bütünleme Sınavı’nda yer alan yanlış önermelerin numaraları aşağıda verilmiştir. Saygıyla duyurulur.

3, 5, 8, 9, 12, 16, 17, 20

Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU