Tüm Öğrencilerimize Duyuru

Cebeci Yerleşkesi giriş nizamiyesindeki öğrenci kimlik kontrollerinde; fakültemizin bazı öğrencilerinin, öğrenci olmayan kişilere veya başka öğrencilere üniversite kimlik belgelerini vererek yerleşkeye girmelerini sağladıkları, güvenlik amirliğince tespit edilerek tutanak altına alınmaktadır.
Yukarıda belirtilen söz konusu eylem, “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği”nin 6/c maddesi uyarınca, yüksek öğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezasını gerektiren bir disiplin suçudur.
Öğrencilerimizin disiplin soruşturmasına maruz kalmamaları için konu hakkında duyarlılık göstermeleri önemle rica olunur.
Hukuk Fakültesi Dekanlığı

2019-10-30T21:08:48+00:00