Yargıtay Etik İlkeler Eğitimi program takvimi aşağıdaki gibi olup, derslere devam zorunluluğu vardır. Her ders saatinde yoklama alınacaktır. Bir derse dahi katılmama programdan çıkarılma nedenidir. Eğitim listesinde olup katılamayacak olanların, katılamayacaklarına dair mesajı etikilkeler@gmail com adresine hemen bildirmeleri rica olunur.

31 Mart 2017 9.30-17.00
1 Nisan 2017 14.00-18.00
7 Nisan 2017 9.30-17.00
8 Nisan 2017 9.30-17.00