15.02.2018 Perşembe günü Borçlar Hukuku Özel Hükümler dersi yapılmayacaktır.

Prof. Dr. Zarife ŞENOCAK