Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin 20.09.2017 tarihinde yapılan 2016-2017 Eğitim ve Öğretim dönemi mezuniyet töreninde dağıtılan cübbelerin teslimi için verilen 15 günlük süre 05.10.2017 tarihinde dolmuş olmasına rağmen iade edilmeyen cübbeler bulunmaktadır. 14.10.2017 Cuma günü saat 17.00 kadar teslim edilmeyen cübbelerin Ayniyat birimine teslim edilip kimliklerin alınması gerekmektedir. Bu tarihten sonra iade edilecek cübbeler teslim alınmayacak sadece kimlikler iade edilecektir.

Fakülte Sekreterliği