İnsan Hakları Hukuk Klinikleri dersine devam zorunlu olup, bu dersi “Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk”, “Hukuk ve Edebiyat” veya “Hukuk, Etik ve Meslek Etikleri” derslerinden en az birini almış olup da üçüncü sınıfta Hukuk Felsefesi dersindeki gruplara katılmış olan ve başarıyla tamamlayan öğrenciler seçebilir.
Prof. Dr. Gülriz Uygur