25.07.2017 tarihinde yapılacak olan bütünleme sınavına girecek öğrencilerin, soruların cevaplandırılmasında optik form kullanılacağı için, yanlarında yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmaları
gerekmektedir.

Doç. Dr. Ülkü HALATÇI ULUSOY