4/B Sınıfı İcra-İflas Hukuku Bütünleme Sınavı doğru-yanlış önermelerden oluşacaktır; yanlış önermenin neden yanlış olduğunun gerekçeli olarak ve yasal dayanağı da belirtilmek suretiyle açıklanması istenecektir.

Prof. Dr. Sema Taşpınar Ayvaz