Tüketicinin Korunması Hukuku dersi, 23.02.2017 tarihinden itibaren Perşembe günleri saat 14.00’te A-202 salonunda yapılacaktır.

Öğrenci İşleri