17.02.2017 tarihinde ders yapılmayacak olup, dersin yapılacağı gün ve saat daha sonra ilân edilecektir.

Doç. Dr. İsmail Demir